AZ naar de rechter om casino in stadion

De ruzie tussen de gemeenten Alkmaar en voetbalclub AZ lijken hoog op te lopen en verplaatsen zich naar de rechtszaal. De voetbalclub AZ houdt vol dat er een overeenkomst dat de club bij het stadion een casino zou mogen openen. Maar de gemeente zegt dat deze afspraak helemaal niet bestaat.

Het gaat woensdag tijdens een zitting bij de Raad van State formeel over het bestemmingsplan Overstad. Daarin is ruimte gemaakt voor een speelautomatenhal, ook wel casino genoemd. AZ protesteert daartegen omdat er in Alkmaar maar één vergunning kan worden verstrekt, buiten de twee vergunningen die al zijn vergeven aan bestaande speelautomatenhallen.

Volgens de voetbalclub is in november 2003, toen de vergunningen voor het nieuwe stadion werden verleend, vast komen te staan dat in en om het stadion allerlei faciliteiten konden komen, die AZ als inkomstenbron konden dienen. Daaronder een casino. De provincie zou die ambities, aldus AZ, hebben onderstreept.

Updated: 4 april 2017 — 15:01